La Canzuna di lu tri di maju - SUD

La canzuna di lu tri di maju  è stata scritta da Alphonse Doria ed interpretata dallo storico gruppo di Siculiana i S.U.D..

Sostieni museo #MeTe